home check frame file logout arrow-circle-outline-left arrow-circle-outline-right arrow-left arrow-right chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up comment directory help-circle-outline login mail phone plus search user close facebook instagram twitter youtube linkedin2 check-colored frame-colored comment-colored directory-colored mail-colored user-colored plus-user-tag plus-user-tag-en

Wippii Work Oy

JÄTÄ OMA ILMOITUS

Tarjoamme luotettavia ja tehokkaita henkilöstöpalveluita, joiden hinnoittelu perustuu aina tuloksiin. Meiltä saatte yrityksenne tarpeisiin sopivat vuokratyöntekijät sekä suorarekrytointi- ja headhunting-palvelut. Kiireen yllättäessä löydätte meidän kauttamme myös keikkatyöntekijät luotettavasti ja nopeasti.

Kauppakamari:
Helsingin seudun kauppakamari
Toimiala (TOL2008):
Työvoiman vuokraus
Paikkakunta:
Helsinki
Käyntiosoite:
Kaivokatu 10 B , 00100, HELSINKI
Postiosoite:
Kaivokatu 10 B , 00100, HELSINKI
Puhelinnumero:
0207698929
Y-tunnus:
2293427-7
Yrityksen perustamisvuosi:
2009
Avainsanat
HenkilöstöpalvelutHenkilöstövuokrausKeikkatyöntekijäRekrytointipalvelutTyövoimaVuokratyöntekijäVuokratyövoima

Wippii Work tarjoaa mutkatonta ja välittävää henkilöstönvuokrauspalvelua

Vaikka vuokratyön maine on viime vuosina kohentunut huomattavasti, edelleen harmittavan monelle vuokratyö tuntuu käsitteenä vieraalta ja vieläkin kuulee vääriä uskomuksia esimerkiksi siitä, että vuokratyöntekijöiden osaamiseen ja ammattitaitoon ei voisi luottaa, tai että vuokratyöntekijät olisivat vain käsipari, jonka työssä jaksaminen olisi toissijaista.

Juuri uusiin tiloihin, Helsingin Kaivokadulle muuttanut Wippii Work Oy on yksi vuoden 2016 Kasvuyritys-sertifikaatin saaneista yrityksistä. Kovaa kasvua on edellyttänyt periksi antamattomuuden ja mutkattomuuden rinnalla avoin ja työntekijöistä välittävä tapa toimia.

- Me Wippii Workillä teemme kovasti töitä sen eteen, että vuokratyö olisi kannattava ja turvallinen valinta niin asiakasyrityksille, kuin vuokratyöntekijöillekin kertoo Wippii Workin Head of HR, Laura Huusari.

Harva luottaa täysin uuteen tuttavuuteen heti ensi tapaamisella- sama pätee vuokratyöhön käsitteenä

- Haluamme osaltamme lyhentää aikaa jota alun tutustuminen ottaa ja saavuttaa luottamuksen nopeammin. Uskomme että tärkeä työkalu tähän olisi vuokratyöprosessin tekeminen läpinäkyväksi niin asiakasyrityksille, kuin vuokratyösuhteeseen astuville työntekijöille.

Hakijoita ei ehdoteta tehtävään ns. hyllyn päältä, vaan huolehditaan siitä että juuri oikea osaaja löytyy avoimena olevaan tehtävään.

Vuokratyöntekijän tilaavan asiakasyrityksen näkökulmasta prosessi etenee, ilman kaapissa vaanivia luurankoja, seuraavasti:

- Myyjä kerää esitiedot haussa olevasta profiilista ja välittää tiedon henkilöstökonsulteillemme. Tässä vaiheessa asiakasyritys saa yleensä sopimusluonnoksen sähköpostiin, jonka kuittaamalla vahvistetaan muun muassa että sopimukseen kirjattu hinta on juuri se mistä on sovittu.

Rekrytointia tulee hoitamaan alusta alkaen sama henkilöstökonsultti. Näin voidaan vähentää riskiä tietokatkoksista ja voidaan taata kokonaisuuden kannalta paras lopputulos.

Ennen työpaikkailmoituksen julkaisua henkilöstökonsulttimme on asiakasyritykseen yhteyksissä työntekijäprofiilin kartoituksen tiimoilta ja yhdessä konsulttimme kanssa käydään läpi tehtävään liittyvät pienimmätkin yksityiskohdat. Tämän jälkeen työpaikkailmoitus julkaistaan yhteistyössä rekrytoinnin tilaavan asiakkaan kanssa. Näin voidaan varmistua siitä, että ilmoitus peilaa täydellisesti haettavaa profiilia ja asiakasyrityksen yritys- ja työnantajakuvaa.

Työpaikkailmoituksen julkaisun jälkeen henkilöstökonsulttimme käy läpi suurimmat CV-pankit, sekä tekee aktiivista hakua avoimen tehtävän kannalta oleellisissa verkostoissa. Potentiaalisimmat hakijat haastatellaan ja näistä esitellään asiakasyritykselle noin 2-5 ehdokasta, jotka sopivat parhaiten haussa olevaan profiiliin.

Miten voidaan pelata varman päälle ja varmistua siitä, että vähäsanaisemminkaan itseään ilmaisevat osaajat eivät jäisi huomaamatta?

- Toisinaan työntekijän osaaminen ei pääse täysiin oikeuksiinsa pelkästään paperilla ja piilevät huippuosaajat saattavat hukkua kilpailevien hakijoiden joukkoon mikäli esimerkiksi hakemusteksti tai ansioluettelo jäävät suppeiksi, pohtii Laura. Jotta henkilöstökonsulttiemme silmien ohi ei pääse juuri se täydellinen hakija, käytämme rekrytoinneissamme apuna videohaastattelutyökalua.

Videohaastattelut ovat loistava apuväline silloin, kun huomataan että ansioluettelon pohjalta potentiaalia hakijalla löytyy, mutta aivan kaikkiin kysymyksiin ei saada vastauksia. Video tarjoaa mahdollisuuden päästä tutustumaan hakijan persoonaan aivan uudella tasolla, kun ääni ja ilmeet pääsevät mukaan hakemukseen.

Laskutus vasta oikean osaajan löydyttyä

- Henkilöstövuokrauksessa laskutamme vain työntekijän tehdyistä tunneista, eli mikäli kauttamme ei löydy sopivaa työntekijää, ei kustannuksiakaan synny. Asiakasyritys voi halutessaan pitää auki samanaikaisesti myös omaa rekrytointiaan ja voi näin vertailla tuloksia ja poimia sopivimmat ehdokkaat.

Hinnoittelemme palvelun laskutuskertoimella, joka sisältää kaikki vuokraamisesta syntyvät kustannukset. Näitä ovat mm. sosiaali-, eläke-, vakuutus- ja muut voimassa olevat lakisääteiset kulut sekä meidän hallinnolliset kulumme. Kertoimeen sisältyvät myös mahdolliset toimialan työehtosopimuksesta kuuluvat lisäkulut.

Kun työntekijä on valittu, teemme hänen kanssaan työsopimuksen ja hoidamme koko työsuhteen ajan kaikki työnantajavelvoitteet. Kannamme osaltamme vastuun myös työntekijän työssäjaksamisesta. Asiakasyrityksen tehtäväksi jää työhön perehdyttäminen, työnjohto ja valvonta.

Meille on tärkeää, että vuokratyöntekijämme jaksavat- ja voivat hyvin työssään

- Vuokratyössä erityspiirteenä on jaettu työsuojeluvastuu Wippii Workin ja vuokratyöntekijää käyttävän asiakasyrityksemme välillä. Jotta tämä toteutuisi mutkattomasti, edellyttää se tiivistä yhteistyötä sekä kommunikaatiota asiakasyrityksen ja Wippii Workin välillä.

Rekrytointia alusta asti hoitanut henkilöstökonsultti toimii yhteyshenkilönä niin vuokratyöntekijän kuin asiakkaan kanssa vuokratyö- ja asiakassuhteen alusta alkaen aina työsuhteen päättymiseen saakka. Vuokratyöntekijän aloitettua työt asiakasyrityksessä, on henkilöstökonsultti yhteyksissä vuokratyöntekijään ja varmistaa että työt ovat lähteneet hyvin käyntiin. Mikäli joitain käytännön asioita olisi jäänyt epäselväksi, ehditään näitä oikaisemaan ja tarkentamaan heti alusta alkaen.

Mikäli vuokratyöntekijän työsuhteen aikana työssäjaksaminen uhkaisi heiketä syystä tai toisesta, olemme työntekijän- ja asiakasyrityksen tukena varhaisen tuen keskusteluiden muodossa. Näitä käymme vuokratyöntekijän kanssa tarvittaessa. Keskusteluiden tarkoitus on reagoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mikäli työssä jaksamisen suhteen ilmenisi haasteita. Näissä keskusteluissa keskitytään luottamuksellisesti pohtimaan sitä, mikä osuus työhön liittyvillä tekijöillä on mahdolliseen työkyvyn heikkenemiseen ja mitä konkreettisia toimenpiteitä tekemällä tilannetta saataisiin parannettua, jos sille ilmenee tarvetta, kertoo Laura.

Työterveydenhuolto- ja tapaturmavakuutukset

- Meille on tärkeää, että vuokratyöntekijämme pääsevät nopeasti hyvään hoitoon sairastuessaan- tai tapaturman sattuessa. Nopea hoitoon pääsy yleensä nopeuttaa myös töihin paluuta ja sillä myös vältetään pitkäksi venyviä sairauspoissaolojaksoja.

Säännöllistä vuokratyötä tekevillä työntekijöillämme on käytössään työterveydenhuolto, jonka tarjoajana toimii Suomen laajuisesti toimiva Terveystalo. Vuokratyöntekijämme pääsevät siis aina tarvittaessa paikkakunnasta riippumatta nopeasti hyvään hoitoon.

Vuokratyöntekijämme tapaturmavakuutuksen tarjoajana toimii LähiTapiola. Työtapaturman sattuessa hoitoon pääsy järjestyy siis tehokkaasti. Tarjoamme vuokratyöntekijöillemme lisäksi myös laajennetun vapaa-ajan ryhmävakuutuksen.

"Kehitämme toimintaamme ja toimintatapojamme jatkuvasti, kuuntelemme ja haluamme oppia uutta. Haluamme olla jatkossa yhä useammalle asiakasyritykselle se paras yhteistyökumppani- ja vuokratyöntekijälle se reiluin työnantaja"

Jos henkilöstönvuokraus sopii juuri teidän tarpeisiinne, on yhteistyön aloittaminen kanssamme todella helppoa. Yhteydenotto myyntitiimiimme riittää!

Yhteydenotto:
myynti@wippiiwork.com
p.020-769 8929

Voit lukea Wippii Work Oy:stä lisää täältä: www.wippiiwork.com

Uusimmat ilmoitukset

KAIKKI ILMOITUKSET